فالوور اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
1 فالوور ایرانی - سرور 1 5000 100 1000
2 فالوور ایرانی - سرور 2 6000 100 5000
3 فالوور ایرانی - سرور 3 9000 1000 10000
4 فالوور ایرانی - سرور 4 16000 500 20000
5 فالوور واقعی و هدفمند 160000 1000 10000
7 لایک خودکار 10 تایی 60000 100 20000
8 ارتقا پیج اینستاگرام به Business اکانت 5200000 1 5
9 فالوور ایرانی لایک زن - سرور 5 35000 1000 20000
تلگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
10 ممبر فیک کانال 11000 1000 20000
11 ممبر فیک گروه 17000 1000 30000
12 ممبر واقعی اد اجباری 25000 1000 20000
13 ممبر واقعی با تبلیغات 400000 1000 5000
14 بازدید تلگرام - 5 پست آخر 10000 1000 10000
15 بازدید تلگرام - 10 پست آخر 18000 1000 5000
16 افزایش لایک - رای تلگرام 150000 100 2000
آپارات
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
17 افزایش بازدید ویدیو آپارات 7000 1000 30000
18 افزایش لایک ویدیو آپارات 3000 500 20000
لایک اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
20 لایک ایرانی- سرور 2 5000 100 3000
21 لایک ایرانی - سرور 3 7000 200 10000
بازدید / ویو اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
22 بازدید اینستاگرام - سرور 1 3000 1000 5000
23 بازدید اینستاگرام - سرور 2 2000 500 50000
24 بازدید اینستاگرام - سرور 3 4000 500 3000000
استوری اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
26 بازدید استوری- برگزیده - Highlights - سرور 2 30000 200 20000
27 بازدید لایو اینستاگرام 190000 50 500
28 لایک استوری اینستاگرام 10000 200 1000
29 رای نظرسنجی استوری 180000 20 3000
کامنت اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
30 کامنت تصادفی 150000 10 1000
32 خرید کامنت منشن - تگ اینستاگرام 55000 500 100000
IGTV- ای جی تی وی
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
33 بازدید IGTV - سرور 1 2000 100 10000000
34 بازدید IGTV - سرور 2 3000 100 100000
35 لایک ایرانی IGTV 15000 100 10000
36 کامنت تصادفیIGTV 150000 100 1000
37 کامنت دلخواه IGTV 350000 10 500
ارسال پیامک انبوه
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
38 ارسال پیامک منطقه ای / شهری 19000 5000 1000000
39 ارسال پیامک مشاغل و اصناف 30000 1000 5000
40 پنل ارسال پیامک 62000000 1 5
مدیریت پیج اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
41 فعال سازی تگ خرید محصول 300000 1000 2000
42 افزایش امنیت صفحه اینستاگرام 45000 1000 2000
43 تنظیم پروفایل یا Bio صفحه اینستاگرام 30000 1000 2000
خدمات اکسپلور اینستاگرام
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
44 افزایش ایمپرشن پست اینستاگرام 2000 500 5000000
45 خرید Impressions اینستاگرام 3000 500 1500000
46 خرید ریچ عکس 20000 500 30000
47 افزایش سیو اینستاگرام 8000 500 50000
48 افزایش بازدید پروفایل 20000 1000 100000
49 افزایش ایمپرشن(اکسپلور،هوم،لوکیشن،پروفایل) 6000 200 10000000
50 افزایش ایمپرشن +بازدید از پروفایل 5000 1000 1500000
خدمات سایت
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
51 افزایش بازدید سایت 15000 500 10000
52 خرید بازدید گوگل 50000 100 1500
خدمات یوتیوب
کد نام قیمت هر 1000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
53 افزایش بازدید یوتیوب 70000 1000 200000
54 افزایش لایک یوتیوب 286000 20 100000
55 افزایش دنبال کننده یوتیوب 950000 10 10000